Go to Top

Noutati

S-a desfășurat conferința finală de presă

În încăperile Camerei Economice Regionale Pančevo, la 17 decembrie 2013 a fost organizată conferința de presă cu ocazia finalizării proiectului „Sprijin întreprinderilor mici și mijlocii – promotorul dezvoltării regionale“, pe care-l finanțează UE în cadrul celui de-al II-lea apel al Programului de cooperare transfrontalierš România-Serbia.Opširnije

Promovarea proiectului transfrontalier la târgul Baza biznisului

La cel de-al 12-lea Târg Internațional al Antreprenoriatului Baza biznisuluil,pe 27 noiembrie 2013 la Târgul belgrădean a avut loc promovarea proiectului Camerei Economice Regionale Pančevo „Sprijin ÎMM – promotorul dezvoltării regionale. La standul unuia dintre parteneri, Centrul Regional pentru Dezvoltarea Socio-Economică a Banatului din Zrenianin, reprezentanților autoguvernărilor locale din Banatul de Sud și Central…Opširnije

Grupurile de specialitate ale experţilor seniori şi juniori vor realiza primele vizite la întreprinderile din Banatul de Sud.

Experţii seniori şi juniori din Banatul de Sud, împărţiţi în 5 grupuri, împreună cu reprezentanţii Camerei Economice Pančevo au efectuat în prima jumătate a lunii iunie 2013 prima vizită la întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul realizării proiectului „Sprijin ÎMM – promotorul dezvoltării regionale, proiect finanţat de UE prin cel de-al doilea apel al Programului de cooperare transfrontalieră rRmânia – Serbia.Opširnije

S-a desfăşurat masa rotundă despre piaţa serviciilor de consultanţă în Serbia şi România

Reuniunea de două zile dedicată pieţei serviciilor de consultanţă în Serbia şi România s-a desfăşurat pe 20 şi 21 iunie la Pancevo, în încăperile Camerei Economice Regionale Pancevo şi a Biblioteţii orăşeneşti, cu aproximativ o sută de participanţi. În afară de membrii grupului de proiect, reuniunea a adunat experţi din domeniul consultanţei pentru întreprinderile mici şi mijlocii din Serbia şi România, experţii seniori şi juniori sârbi care în cursul derulării proiectului vor vizita şi face analiza situaţiei în 60 de întreprinderi din Banat, precum şi reprezentanţii întreprinderilor alese.Opširnije

S-a desfășurat cursul experților juniori sârbi

Mari și miercuri, 28 și 29 mai în încăperile Camerei Economice Regionale Pančevo s-a desfășurat cursul experților juniori sârbi în cadrul proiectului „Sprijin întreprinderilor mici și mijlocii – promotorul dezvoltării regionale”. Experții junior sârbi sunt tineri cu pregătirea școlară superioară, neangajați, oameni interesați pentru dobândirea de cunoștințe și aptitudini noi, precum și aplicarea lor în practică. Opširnije

A avut loc instruirea experților seniori sârbi

La Camera Economică Regională Pancevo în perioada 08 – 10 mai 2013 a fost organizată instruirea experților seniori sârbi de către experți din România, în cadrul proiectului „Sprijin întreprinderilor mici și mijlocii – promotorul dezvoltării regionale”. În cursul instruirii de trei zile, experții din România au prezentat colegilor din Banatul de Sud și Central experiența lor în domeniul mentoringului în dezvoltarea aptitudinilor cheie de mentoring, în dezvoltarea relațiilor de mentoring, precum și în planificarea, urmărirea și aprecierea rezultatelor acestui proces.Opširnije