Go to Top

A avut loc instruirea experților seniori sârbi

La Camera Economică Regională Pancevo în perioada 08 – 10 mai 2013 a fost organizată instruirea experților seniori sârbi de către experți din România, în cadrul proiectului „Sprijin întreprinderilor mici și mijlocii – promotorul dezvoltării regionale”.

În cursul instruirii de trei zile, experții din România au prezentat colegilor din Banatul de Sud și Central experiența lor în domeniul mentoringului în dezvoltarea aptitudinilor cheie de mentoring, în dezvoltarea relațiilor de mentoring, precum și în planificarea, urmărirea și aprecierea rezultatelor acestui proces.

După terminarea instruirii, experții seniori sârbi vor împărți cunoștiințele dobândite cu tineri cu pregătirea școlară superioară, persoane neangajate – experți juniori. Grupuri de specialiști, care va fi format dintr-un senior și doi experți juniori, vor lucra direct cu proprietarii a 60 de întreprinderi alese la observarea problemelor sau greutăților în gestionarea și propunerea planurilor pentru viitoarea dezvoltare.

Experții seniori sunt oameni cu experiență îndelungată în economie, în domeniile drept, economie și management. Tineri, experții juniori au cunoștințe teoretice în aceste domenii și sunt pregătiți să lucreze la propria dezvoltare și perfecționare prin procesul de mentoring. În felul acesta se combină  tinerețea și experiența în activitatea comună la avansarea gestionării ÎMM pe teritoriul Banatului de Sud și Central.

La cursurile de instruire au fost incluși 20 experți seniori și 20 de experți juniori din Banat.

Un asemenea mod de interacțiune facilitează și proprietarilor de întreprinderi să avanseze cunoștințele și aptitudinile managementului propriu, precum și să aibă acces la noile tehnici de gestionare, mai ales în domeniile economie, drept și management. Suplimentar, întreprinderile mici și mijlocii vor avea posibilitatea ca prin colaborarea în procesul de mentoring din cadrul proiectului, să facă cunoștință cu experții tineri neangajați. Aceasta va crea posibilități pentru instituirea cooperării întreprinderilor și tinerilor experți, iar în viitor și ocazia pentru angajarea permanentă a acestor oameni tineri.