Go to Top

Grupurile de specialitate ale experţilor seniori şi juniori vor realiza primele vizite la întreprinderile din Banatul de Sud.

Experţii seniori şi juniori din Banatul de Sud, împărţiţi în 5 grupuri, împreună cu reprezentanţii Camerei Economice Pančevo au efectuat în prima jumătate a lunii iunie 2013 prima vizită la întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul realizării proiectului „Sprijin ÎMM – promotorul dezvoltării regionale, proiect finanţat de UE prin cel de-al doilea apel al Programului de cooperare transfrontalieră rRmânia – Serbia.

Este vorba de un grup de 30 de întreprinzători a diferitelor activităţi de producţie şi prestări servicii, care au manifestat interes şi necesitatea să desfăşoare o analiză a gestionării, respectiv ca prin folosirea serviciilor de consultanţă gratuite care sunt asigurate de proiect, să-şi avanseze proziţia pe piaţă.

Vizita la întreprinderi a fost o ocazie pentru primele discuţii cu proprietarii şi managementul despre problemele cheie ale gestionării în curs şi problemele  dezvoltării, precum şi provocări.

Având în vedere că primele contacte sunt o bază pentru diagnostificarea situaţiei, dar şi faptul că activitatea pe teren nu este deloc uşoară, un rol cheie în această fază l-au avut seniorii sârbi.şi depoziteze” datele, informaţiile, răspunsurile, impresiile pe care le-au primit sau le-au observat în cursul discuţiilor şi vizitării secţiilor de producţie şi secţiilor de gestionare ale întreprinderilor.

Cât succes au avut, se va vedea în perioadă următoare a proiectului care se bazează pe elaborarea documentelor – analizei concrete pentru toate cele 30 de întrepinderi.

Obiectul analizei se deosebeşte de la întreprindere la întreprindere, începând de la elementele analizei financiare, cererii sistemului de administrare a calităţii, sectorului de producţie şi vânzării până la probleme din domeniul marketingului şi strategiei dezvoltării.

Când este vorba de primele impresii ale participanţilor despre aceasta, în spaţiul nostru relativ un nou concept de muncă, nu miră faptul că trebuie făcut încă mult pe planul investiţiilor, atât invidual, cât şi la nivel de întreprinderi şi instituţii, pentru a se înregistra rezultate concrete şi avansa procesul de consultanţă în domeniul biznisului.

Acest domeniu arată pregătirea să avanseze, în sensul învăţării constante a consultanţilor şi adaptării cererilor clienţilor, prin respectarea regulilor ca şi consultanţii să nu deţină o afacere, respectiv nu pot „elibera” proprietarul sau managerul de responsabilitatea în procesul hotărârii.

Coordonator pentru vizibilitatea proiectului
dip. Ecc.   Daliborka Ivanović,

 

DSC02218

DSCF0185