Go to Top

Activități de proiect

Activități principale de proiect

Instruirea pentru experții sârbi seniori – seminar de trei zile

Experții români din domeniile economiei, dreptului și managementului vor transmite cunoștiințele și experiența experților-seniori din Pancevo și Zrenjanin, mai ales în domeniul temelor care sunt însemnate pentru procesul de mentorat.

Experții seniori  sunt persoane cu experiență și cunoștințe, interesate să transmită cunoștințele și experința colegiilor mai tineri.

Instruiri pentru experții sârbi juniori –  antrenament de două zile

Cunoștințele și experiența experților seniori se transmite șomerilor cu pregătirea școlară superioară, interesați pentru procesul învățării și participării în servicii de consultanță.

Prima vizită în întreprinderi – 30 de întreprinderi din Banatul de Sud și 30 de întreprinderi din Banatul Central.

Echipele alcătuite din experți seniori și juniori vor vizita un grup ales de întreprinderi pentru a urmări problemele actuale în gestionare. Experții seniori vor avea rolul cheie în această activitate de proiect.

Analiza problemei

Experții seniori vor pregăti analiza pentru toate întreprinderile pe care le-au vizitat  în baza informațiilor pe care le-au primit în discuțiile cu directorii, managerii și angajații. Analiza subînțelege definirea problemei și propuneri pentru soluționare. Experții seniori verifică activitatea experților juniori.

Cea de-a doua vizită la întreprinderi

Experții juniori prezintă directorilor și managerilor întreprinderilor alese problemele pe care le-au observat și propun soluții, precum și modul de aplicare în practică.

Călătorie de studii

Grupul de experți și membrii ai echipei de proiect din Serbia vor face o vizită la firmele de consultanță din România, cu scopul schimbului de cunoștințe și experiență, precum și avansarea cooperării pe problemele dezvoltării economice în regiunea transfrontalieră.

Cea de-a treia vizită la întreprinderi

Grupul de experți seniori și juniori va realiza vizite comune la întreprinderi pentru a stabili care din soluțiile propuse s-au implementat în practică  și dacă problemele observate au fost soluționate.

Vizite în România

Experții seniori români vor vizita câteva întreprinderi mici și mijlocii și în discuțiile cu directorii și managerii lor se vor consulta și vor oferi sfaturi legate de domeniul concret al gestionării.

Întâlnire  B2B – reuniune de două zile

Pentru reprezentanții a 30 de întreprinderi sârbești și 30 de întreprinderi românești va fi organizată o întâlnire la Reșița ca și sprijin dezvoltării noilor parteneriate și asigurarea plasării pe piață a produselor și serviciilor.

Masa rotundă – reuniune de două zile

Angajații în sistemul camerelor economice, cu sprijinul experților sârbi și români din domeniul consultanței de afaceri, vor discuta la reuniunea de la Pancevo despre posibilitățile avansării procesului de acordare  a serviciilor de consultații membrilor săi.

Promovarea mediatică

Promovarea activităților de proiect este una dintre cele mai importante realizări. Conținutul TV, radio și reportajele ziaristice se vor referi la importanța rolului Uniunii Europene în soluționarea problemelor și provocărilor întreprinderilor mici și mijlocii din zona transfrontalieră, promovarea eforturilor comune și a cooperării reciproce în avansarea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, promovarea noului acces în administrarea întreprinderilor.

Conferințe – la începutul și la sfârșitul realizării proiectului

Conferința de început este destinată informării opiniei publice despre activitățile planificate și rezultatele așteptate, precum și discuțiilor reciproce ale reprezentanților întreprinderilor și instituțiilor cu partea română și sârbă despre modul de avansare a dezvoltării economice a regiunii transfrontaliere.

Conferința de început va fi ținută la Pancevo, iar  confeința de sfârșit este prevăzută la Reșița.