Go to Top

S-a desfășurat conferința finală de presă

În încăperile Camerei Economice Regionale  Pančevo,  la 17  decembrie 2013 a fost organizată conferința de presă cu ocazia finalizării proiectului „Sprijin întreprinderilor mici și mijlocii – promotorul dezvoltării regionale“, pe care-l finanțează UE în cadrul celui de-al II-lea apel al Programului de cooperare transfrontalierš România-Serbia.

Conform celor spuse de Dragan Bosilj, președintele  Camerei Economice Regionale Pančevo, succesul în realizarea proiectului transfrontalier, îndeplinirea tuturor rezultatele planificate și efectelor, reprezintă de fapt un succes în activitatea celor trei instituții partenere, dar este cu siguranță și contribuția celorlalți participanți – întreprindrile mici și mijlocii,  experții seniori și juniori. El a evidențiat că problemele care au fost evidenționate în  cursul discuțiilor cu patronii și directorii ÎMM alese, confirmă necesitatea ideilor de proiect că piața  serviciilor de consultanță a Serbiei și României are un potențial de dezvoltare, că multe întreprinderi nu pot soluționa toate problemele în gestionarea independentă și că în  raport cu schimbările tot mai evidente pe piață, este binevenit ajutor din afară. Întreprinzătorii au manifestat interesul și pregătirea aplicării în practică a soluțiilor propuse și recomandările grupurilor de experți seniori și juniori.

Despre cronologia activităților la proiect, efectele directe și indirecte ale unei munci de un an cu  întreprinzătorii, cu consultanții, tinerii șomeri, dar și celelalte detalii care au contribuit la prezentarea mediatică a proiectelor, a vorbit managerul proiectului,  Zoran Černoh.

Radomir Topalov, locțiitorul directorului Centrului Regional pentru Dezvoltarea Socio-Economică a Banatului din Zrenianin și-a exprimat mulțumirea că această instituție a fost partener la proiectul care a facilitat unui număr de tineri cu educația superioară să însușească cunoștințe și abilități care le vor facilita să  găsească mai ușor de lucru sau  să se hotărească pentru o afacere proprie.

Bogdan Paunescu, reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie Caraș-Severin,  care a fost al treilea partener la proiect, împărtășește părerea colegilor că activitatea la realizarea proiectului transfrontalier a fost o experiență foarte interesantă și folositoare, repetând că  succesul în realizarea tuturor scopurilor planificate și a rezultatelor nu s-a lăsat așteptat.

DSCF0627