Go to Top

S-a încheiat procesul consultanței gr atuite pentru întreprinderile mici și mijlocii din Banatul de Sud

La cinci luni după primele vizite și discuțiile cu proprietarii și managementul top al  30 de întreprinderi mici și mijlocii din Banatul de Sud despre problemele cheie ale gestionării curente, problemelor de dezvoltare și provocărilor, s-a încheiat ultima fază în procesul oferirii serviciilor de consultanță gratuită.

Experții seniori și juniori din Banatul de Sud, angajați la proiectul „Sprijin ÎMM-promotorul

dezvoltării regionale”, proiect finanțat de UE prin ceal de-al II-lea apel al  Programului de cooperare transfrontalieră România – Serbia, au avut sarcina ca în baza analizelor efectuate anterior pentru fiecare întreprindere separat, să propună soluții cncrete și măsuri pentru agvansarea gestionării. Având în vedere că este vorba despre un proces care a fost limitat din punct de vedere al timpului, propunerile sunt formulate în așa fel încât se pot aplica într-un termen scurt, nu cer mijloace financiare suplimentare sau este vorba de sume relativ  mici.

Obiectul analizei s-a deosebit de la o întreprindere la alta și a cuprins elemente ale rapoartelor financiare, cererilor sistemului de  administrare a calității, sectorului de producție și  vânzării, probleme din domeniul marketingului și strategiei de dezvoltare.

 

P7230229

În cea mai mare parte a cazurilor, întreprinzătorii au avut reacții pozitive când este vorba despre acceptarea părerilor și atitudinilor oamenilor care vin din afară, dar care au apreciat, respectiv analizat gestionarea companiilor lor, uneori și a lor ca și proprietari sau directori ai întreprinderilor.

Raportul de la cea de-a treia vizită este în așa fel formulat încât pe lângă problemele cheie identificate în prima vizită, include și informații despre propunerile consultanților, măsurile pe care între timp întreprinderea le-a implementat, efectele acestor măsuri, dar și măsurile care nu au fost implementate și motivele de ce nu s-a ajuns la implementarea măsurilor.

Tocmai în cadrul celei de-a treia, ultima vizită la întreprinderi, ne-am convins că întreprinzătorii sunt pregătiți să aplice unele din măsurile propuse în procesul gestionării. Pentru un grup de propunători, experții seniori și junior au primit confirmarea că în perioada următoare se vor găsi pe lista priorităților de dezvoltare a întreprinderii.

DSCF0218